Veřejné zakázky města Ivančic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Ivančice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vybavení odborných učeben - AV a IT technika a nábytek - Základní škola T.G. Masaryka Ivančice
nadlimitní Hodnocení 16.02.2024 26.03.2024 10:00
Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice
podlimitní Vyhodnoceno 14.02.2024 11.04.2024 10:00
Vestavba odborné učebny v podkroví a vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM Ivančice
nadlimitní Hodnocení 24.01.2024 12.04.2024 10:00
všechny zakázky