Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování nástěnných maleb a obrazu ve velkém sálu Besedního domu, Tesařovo náměstí 199/1, Ivančice
podlimitní Zadáno 15.03.2024 05.04.2024 10:00
Novostavba parkovacích ploch a chodníku ul. Tomáše Procházky, Ivančice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2024 11.03.2024 10:00
Rekonstrukce mlýnského náhonu na části pozemku p.č. 3153/3 a 3153/4 v k.ú. Ivančice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2024 11.03.2024 10:00
Rekonstrukce poškozené konstrukce mostku přes mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2024 11.03.2024 10:00
Dodávka vybavení odborných učeben - AV a IT technika a nábytek - Základní škola T.G. Masaryka Ivančice
nadlimitní Hodnocení 16.02.2024 26.03.2024 10:00
Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice
podlimitní Vyhodnoceno 14.02.2024 11.04.2024 10:00
Vestavba odborné učebny v podkroví a vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM Ivančice
nadlimitní Hodnocení 24.01.2024 12.04.2024 10:00
Dodávka infrastruktury vnitřní konektivity – Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
nadlimitní Zadáno 08.12.2023 19.02.2024 10:00
„Chlazení budovy radnice - Ivančice“
podlimitní Zadáno 03.11.2023 28.11.2023 10:00
Výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro město Ivančice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2023 13.11.2023 00:00
„Ivančice - Stavební úpravy náměstí Letkovice“
podlimitní Zadáno 31.08.2023 20.09.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace na akci "Přestupní terminál Ivančice"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2023 21.02.2023 10:00
Finanční leasing nákladních automobilů pro svoz odpadu
nadlimitní Zadáno 23.11.2021 30.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016