Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 13.03.2020 10:00
Protipovodňová opatření města Ivančice
nadlimitní Zadáno 05.02.2020 14.04.2020 10:00
Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice – Řeznovice a Hrubšice
podlimitní Zadáno 12.11.2019 07.02.2020 14:00
Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice
podlimitní Zadáno 12.11.2019 07.02.2020 14:00
Zpracování projektové dokumentace na akci Oprava účelových a místních komunikací v Budkovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 14.03.2019 00:00
Zpracování projektové dokumentace na akci Oprava účelových a místních komunikací v Hrubšicích
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 14.03.2019 00:00
Zpracování projektové dokumentace na akci Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 14.03.2019 00:00
„Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice“
podlimitní Zadáno 08.10.2018 05.02.2019 13:00
„Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“
podlimitní Zadáno 08.10.2018 05.02.2019 12:30
Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích
podlimitní Zadáno 26.07.2018 14.08.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016