Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Protipovodňová opatření města Ivančice
Odesílatel Radomír Salvet
Organizace odesílatele Město Ivančice [IČO: 00281859]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2020 10:35:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna termínu pro podání nabídek


Přílohy
- Dodatecne informace 2 sign.pdf (208.57 KB)
- Dodatecne informace 2 sign.pdf (208.57 KB)